Ugrás a Tartalomhoz | Lábléchez | Zene

A Ferencvárosi Parkörségről

Ferencvarosi Parkorseg logo_cs.jpg

A Ferencvárosi Parkőrség célja, hogy javítsa a kerület biztonságát és tisztaságát, elősegítve evvel a ferencvárosi polgárok nyugalmát, a terület rendezettségét és békéjét. Ennek a célnak az elérésére komoly, átgondolt, olajozottan és hatékonyan működő szervezetre van szükség, amit tapasztalataink és a vélemények alapján sikerült megvalósítanunk. A Ferencvárosi Parkőrség egy olyan 24 órás szolgálat, amely humán erőforrásaival és infrastruktúrájával folyamatosan a lakosság rendelkezésére áll.

A szervezet négy alappilléren nyugszik, ezek hatékony együttműködése valósítja meg a Parkőrség célját: a parkőrök, az autós járőrök, a diszpécser és a területi felelősök.

A szervezet pillérei

A parkőrök munkája nem csak a parkok felügyeletét foglalja magába, annál sokkal összetettebb. A park kinyitása után délelőtt az őr végigjárja a parkot, felméri a köztisztasági helyzetet – hogy mennyi szemét van, megrongáltak-e valamit és a virágok, növények, közterületi tereptárgyak helyükön vannak-e. Ezután körbejárja a park környékét is, a szomszédos utcákat és közterületeket, elvégzi ugyanezt az ellenőrzést. Mivel minden nap elvégzi ezt a folyamatot, nagyon pontosan ismeri a parkot és környékét, így a legapróbb változásokat is észreveszi és azonnal jelenti a központi diszpécsernek, aki intézkedik. Délutánra és estére a parkőr munkája változik: az emberek nagyobb számú megjelenésével a közbiztonság lesz legfontosabb feladata: a parkok kulturált, rendeltetésszerű használatának felügyelete és végül bezárása.Parkőrség járőrgépkocsi
Az autós járőrök Parkőrség felirattal ellátott személygépkocsikban cirkálnak Ferencvárosban napi 24 órán át. A járművek pontos és minden területet lefedő útvonalterv szerint járják a kerületet, intézkednek közbiztonsági és köztisztasági ügyekben, és oda is elérnek, ahová a parkőrök nem – például nyitott magánterületekre is felügyelnek, mint a Nemzeti Színház és a Művészetek Palotájának parkos, teres részei, vagy éjszaka a Távíró köz a Kiserdőben.

A diszpécser napi 24 órában fogadja a parkőrök és az autós járőrök bejelentéseit, és azonnal továbbítja azokat a megfelelő szerv felé. Sürgős, azonnali reagálást kívánó helyzetekben (pl. életveszély, krízishelyzet) értesíti a Rendőrséget, Mentőket, stb., más estekben pedig a felvett jegyzőkönyvet a területi felelősöknek adja át.
A területi felelősök feladata az, hogy felkeressék a helyszínt, meggyőződjenek a problémáról és annak pontos természetéről, pontosan dokumentálják azt, és így küldjék tovább a bejelentést az illetékes szerveknek, majd nyomonkövessék a probléma megoldását és visszajelzést adjanak
 

A segítségnyújtás folyamata

A Parkőrség munkája a probléma észleléskor kezdődik. Ha sérül a közbiztonság vagy a köztisztaság, akkor azt vagy azonnal maga a parkőr vagy autós járőr észreveszi és tájékoztatja a diszpécsert, vagy a lakosság hívja fel rá figyelmüket. A ferencvárosi polgárok bejelentést tehetnek  személyesen a parkőrség munkatársain keresztül tehetnek, vagy közvetlenül a 24 órán át hívható 06-80-204-904 ingyenes zöld számon is, ami azonnal a diszpécserhez fut be. Gyújtogatás - szelektív hulladékgyűjtő
A diszpécser az azonnali intézkedést kívánó helyzetben (verekedés, folyamatban lévő rongálás, közterületi italozás, életveszély az utcán, kóbor kutyák, stb.) értesíti az intézkedni köteles szerveket, míg a nem közvetlen veszéllyel fenyegető helyzetekben (szemetes utca, illetéktelenül lerakott szemét, kutyapiszok, avar, stb.) a bejelentést továbbítja a területi felelősnek, aki a helyszínen pontosított, fényképpel ellátott jegyzőkönyvet készít és ez az ellenőrzött adat kerül továbbításra a megfelelő szervezet részére. A Ferencvárosi Parkőrség egyik újszerű kezdeményezése, hogy a bejelentéseket nem pusztán továbbítja, hanem az intézkedés megvalósulását nyomon követi és visszajelzést ad a bejelentő lakónak. Közúti jelzőtáblák elforgatása
Ezen kívül a Parkőrség ellát még más, számos más fontos feladatot is: nyáron hideg vizet, télen meleg teát oszt, szemmel tartja a hajléktanokat és segít, ha evakuálni kell a fél kerület lakosságát egy második világháborús bomba miatt.
A munkatársak többsége ferencvárosi, akik a munkaerőpiacon egyébként nehezen boldogultak. Ismerik és szeretik a területet, ahol ők is élnek, és szívesen dolgoznak biztonságáért és tisztaságáért.
 

Fontos, társadalmi feladatok

A Parkőrség fontos társadalmi feladatokat lát el, amiket eddig senki. A parkőrök megbízhatóan és kiszámíthatóan jelen vannak Ferencváros közterületein és ezen túlmenően az itt élő emberekre is vigyáznak: ha az utcán fekszik egy ember, mentőt hívnak hozzá, a graffitiseket és szatírokat is észre veszik, és a kóbor kutyahordákra és vad méhekre is a kollégák tájékoztatása alapján talál rá a sintér.
A parkőrség egy polgárbarát és rugalmas kapocs a kerület rendszerében, aki közvetít a lakosság és a hivatalos szervek között. Azért is szükség van e szervezetre, mert sok lakó nem tudja, hogy az állam szövevényes és összetett szervezeti rendszerében kihez is kell fordulnia az adott problémával.

Kedves Lakótársunk! Mi tudjuk. Tudjuk, hogy ezeket a problémákat hogyan kell megoldani, és ott vagyunk Ferencváros közterületein a nap 24 órájában, bármilyen problémával lehet hozzánk fordulni személyesesen vagy az ingyenesen hívható zöldszámon (06-80-204-904), és mi mindent elkövetünk, hogy megoldást találjunk.
A kerület jó gazdájának lenni. Ez a mi célunk.