Ugrás a Tartalomhoz | Lábléchez | Zene

Parkőrség - az első eligazítás

Eligazítás

Ferencváros legimpozánsabb közterülete, a megújult Ferenc tér volt a tanúja Ferencvárosi Parkőrség első nyilvános eligazításának. Az eseményre egy hosszú előkészítő munka záróakkordjaként 2008. április 17-én került sor, mely egyben egy sokak által várt szervezet megszületésének és elindulásának nyitánya is volt.

 

Életünk folyamán kiemelten fontos, az a környezet ahol dolgozunk, és ahol lakunk, pihenünk. A minőségi élethez elengedhetetlen a rendezett környezett, illetve a jó közbiztonság a közterületeinken.
A budapesti kerületek egyre többet foglalkoznak a közterületeik fejlesztésével, amivel élhetőbbé, és vonzóbbá tehetik környezetüket. Ferencváros jó példát mutat ezen a téren a városfejlesztési sikereivel. Megszerzett tapasztalatai átadásával segíteni tudja a hasonló célokat kitűző településeket.
A közterületeinek felújítása tervezetten folyik. Kialakításukra az igényes anyagok felhasználása, illetve korszerű technológiák alkalmazása jellemző.
Ezeknek, a beruházásoknak hosszútávon lakosságmegőrző és vállalkozásélénkítő hatása is van. Vonzóan hatnak új üzletek, irodák, befektetések létrehozására is. Az említett előnyök viszont csak akkor jelentkeznek, ha a létrejött értékeket meg tudjuk óvni.
Ezért a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Ferencvárosi Parkőrség néven létrehozott egy önálló csoportot, mely a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Közhasznú Társaságon belül működik. A Parkőrség feladata, hogy a kerület parkjaiban jelenlétével biztosítsa a terület folyamatos felügyeletét, illetve derítse fel a közterületeken történt szabálytalanságokat, működjön közre ezek felszámolásánál.  A Parkőr több mint a hagyományos „Csősz Bácsi”! Új elvárás a parkőrökkel szemben, hogy közterületi kérdésekben tudjanak a lakosságnak felvilágosítást adni. A parkokon kívüli közterületeken mozgójárőr tölti be ezt a funkciót. A parkőrség a feladatát formaruhában látja el, hatósági jogosítványai nincsenek.

A parkőrség eredményes működése érdekében kapcsolatban áll az Önkormányzat szervezeteivel, a kerületi rendőrkapitánysággal, illetve olyan más szervezetekkel, társaságokkal, akiknek felelőssége és szerepe van közterületi feladatokban. Mivel a lakókörnyezetünk közös érték, az Önkormányzatunk és a Parkőrség egyaránt számit a lakosság segítségére is ebben a feladatban. A parkőrség zöldszámán (06-80-204-904) a nap 24 órájában várja a lakossági jelzéseket közterületi ügyekben. A bejelentéseket rögzítik, és a hívót tájékoztatják a megtett intézkedésről.
Ez a rendszer egy új lehetőséget ad a kerület lakosságának arra, hogy a környezete megóvása érdekében felléphessen, ami eredményezheti a közterületek rendbetartására fordított erőforrások hatékonyabb elosztását.
E szervezet első nyilvános eligazítását tartotta meg Szentpáli-Gavallér Csaba ügyvezető igazgató és Tar Attila ágazatvezető a Ferencvárosi Parkőrség állománya részére. Az eligazításon a sajtó is részt vett. Szentpáli-Gavallér Csaba igazgató hangsúlyozta, hogy a parkőrök nem hatósági személyek, intézkedéseik során a Ferencvárosi Önkormányzat rendeletében fogalalt felgatalmazás alapján végzik feladatukat, A parkőrök legyen tisztában a rájuk bízott parkok és környékük jellegzetességeivel, az oda járó emberek esetleges problémáival. A lakossággal aktív kapcsolatot ápoljanak, munkájukat polgárbarát módon, a köz javára végezzék. Az igazgató ehhez kívánt sok sikert a kollégák részére. Tar Attila felkészítette a szolgálatba lépő személyzetet, a kutyásokkal, parkokban motorozó és egyéb rendbontó személyekkel várható konfliktusokra és azok kezelésére. A parkőrök részére kutyapiszok gyűjtő csomagokat osztott ki, hogy azokat a parkőrök átadhasság azon kutyasétáltatók részére, akik jelenleg még nem szedik össze kutyájuk után a kutyapiszkot. Az állomány az eligazítás végén átvette munkaeszközeit és ki-ki elfoglalta a számára kijelölt munkaterületet.

GömbVillám